Träningsavgifter

Träningsavgiften betalas en gång per termin till vårt bankgiro 5369-0343. Ange ditt namn samt vad betalningen avser som meddelande, t.ex. ”Bruce Lee Träningsavgift HT24”.

Träningsavgiften kan även betalas via Swish på nr 1231-056605. Ange namn och vad betalningen avser i meddelanderutan.

Träningsavgifter

Juniorer (7-12 år): 500 kr
Ungdomar (13-19 år): 600 kr
Studerande och arbetssökande: 700 kr
Vuxna: 900 kr

När ska jag betala?

Om du har tränat tidigare vill vi ha din avgift vid terminsstart. Om du är helt ny kan du prova på ett par gånger innan du bestämmer om du vill fortsätta.