Träningsavgifter

Träningsavgiften betalas en gång per termin till vårt bankgiro, 5369-0343. Ange ditt namn samt vad betalningen avser som meddelande, t.ex. ”Bruce Lee Träningsavgift VT13”.

Träningsavgiften kan även betalas via Swish på Nr 1231-056605. Angen namn och vad betalningen avser i meddelande rutan.

Avgifterna

Juniorer: 500 kr
Högstadieungdomar: 600 kr
Gymnasieungdomar: 700 kr
Vuxna: 900 kr
Endast Qi Gong: 800 kr

När ska jag betala?

Om du har tränat tidigare vill vi ha din avgift vid terminsstart. Om du är helt ny kan du prova på ett par gånger innan du bestämmer om du vill fortsätta.

Kan jag få kvitto på betalning?

Om du vill ha ett kvitto på din betalning eller har andra frågor kontakta Anders Jönsson.