Årsmöte

Hej. På söndag har vi årsmöte, vanlig tid på HTS. Det måste vi ha varje år för att ha en idrottsförening. Det tar ca 30 minuter och efter det tränar vi som vanligt den tiden som är kvar. Jag har inte fått in några motioner så om det inte dyker upp något på mötet så är detta dagordningen:

1§. Mötets Öppnande

2§. Mötets utlysande

3§. Uppläsning av dagordning

4§. Röstberättigade vid mötet

5§. Val av mötesordförande

6§. Val av mötessekreterare

7§. Val av justeringsmän

8§. Uppläsning av verksamhetsberättelse

9§. Ekonomisk berättelse

10§. Revisionsberättelse verksamhetsåret 2020

11§. Beviljande av ansvarsfrihet och godkännande av revisionsberättelsen

12§. Verksamhetsplan

13§. Uppläsning av budget

14§. Val av styrelse

15§. Val av revisor

16§. Valberedning

17§.Förslag från mötet

18§. Val av festkomitté

19§.Motioner

20§. Övriga frågor

21§. Mötets avslutande

Hör av er om ni har några frågor. Mvh/Tobbe