Uppdatering kring träning med avseende av Corona viruset. Det kommer erbjudas möjlighet att träna stav utomhus på Hässleholmsgården kl 18 tisdagar och söndagar. Man medtager egen stav, kläder för utomhusträning och givetvis beaktar vi försiktighet och träning kommer utföras utan kontakt. Vi samlas vid utomhusgymmet. Är man förkyld eller uppvisar symtom tänker man på sina medmänniskor och stannar hemma. Då situationen med viruset utvecklas hela tiden så flaggar vi för eventuella uppdateringar. Håll er därför uppdaterade på hemsida och Facebook.

Väl mött ikväll.